TENTANG KAMI

CARA MALAYSIA adalah laman web yang menyediakan maklumat dan panduan umum kepada rakyat Malaysia khususnya tentang perkara berkaitan seharian. Laman ini juga memberikan maklumat alternatif kepada masyarakat dalam memahami sesuatu perkara dengan lebih mudah dan santai.